O Eko-mape

Čo je Eko-mapa

Eko-mapa je interaktívna, vizuálna a komplexná mapa uverejnená na webovej stránke www.eko-mapa.sk. Slúži bezplatne širokej verejnosti ako praktický pomocník, ktorý pomáha žiť zdravšie a s ohľadom na životné prostredie.

Je užitočná najmä v tom, že sústreďuje na jednom mieste odpovede aj na takéto otázky (a aj na iné):

Eko-mapa je rozdelená podľa krajov. Bratislavský kraj ponúka zatiaľ najviac eko-bodov. Kraje Trenčiansky, Trnavský a Košický, Prešovský a Banskobystrický sa pomaly zapĺňajú. Nitriansky a Žilinský kraj začali tvoriť svoje eko-mapy na jeseň 2012.

Čo je na Eko-mape

Body v Eko-mape sú zaradené v hlavných tematických skupinách, ktoré sa ďalej delia na podskupiny. Čo v ktorej skupine a podskupine nájdete?

Príroda

 1. cyklotrasy Cyklotrasy – značené cyklotrasy a cykloodpočívadlá v mestách, na cestách aj v prírode.
 2. náučné chodníky Náučné chodníky – značené náučné chodníky s informačnými tabuľami.
 3. chránené územia Chránené územia – maloplošné chránené územia – chránené areály, prírodné rezervácie a národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky (aj jaskyne), chránené krajinné prvky. Patria sem aj územia v sieti NATURA 2000 či Ramsarské lokality.
 4. chránené a pamätné stromy Chránené a pamätné stromy – stromy chránené zákonom z dôvodu svojho významu, veku a pod.
 5. studničky, pramene Studničky, pramene –pramene s pitnou a/alebo liečivou vodou.
 6. parky Parky – mestské parky alebo parky v obciach pri historických kaštieľov a pod. Mnohé patria zároveň medzi chránené územia.

Organizácie

 1. organizácie venujúce sa ochrane prírody Organizácie venujúce sa ochrane prírody – občianske združenia či iné typy organizácii (aj štátne orgány) venujúce sa ochrane životného prostredia (environmentálnej výchove a vzdelávaniu, projektom a kampaniam venovaným ochrane prírody, budovaniu cyklotrás a náučných chodníkov, správe chránených území, prírodnému staviteľstvu a pod.).
 2. útulky pre zvieratá Útulky pre zvieratá a karanténne stanice
 3. Zelené školy – zelené školy ide o školy zapojené v najväčšom slovenskom projekte zameranom na ochranu životného prostredia, Zelená škola (www.zelenaskola.sk).

Nákup / Biospotrebiteľ

 1. predajne bio-potravín a zdravej výživy Predajne biopotravín a zdravej výživy – predajne s produktami z ekologického poľnohospodárstva (potraviny, alebo aj napr. biokozmetika či ekologické čistiace prostriedky), Fair Trade produktami, zdravou výživou, liečivými bylinnými prípravkami. Uprednostňujeme miestnych predajcov, preto na Eko-mape neuvádzame hypermarkety s oddeleniami, v ktorých predávajú bio produkty.
 2. reštaurácie, kaviarne, čajovne Reštaurácie, kaviarne, čajovne – reštaurácie a jedálne s vegetariánskou stravou, s jedlami so surovín z ekologického poľnohospodárstva. Kaviarne, v ktorých ponúkajú napr. Fair Trade alebo bio kávu či čaj, prípadne chránené dielne. Čajovne ako miesta, v ktorých nájdeme aj vegetariánsku stravu, čaje a bylinky z prírody a často sa v nich konajú zaujímavé prednášky či akcie.
 3. bazáre a antikvariáty Bazáre a antikvariáty – znovupoužívanie je eko. Sem patria najmä bazáre oblečenia a obuvi, teda second handy, bazáre športových potrieb, bazáre nábytku a bazáre kníh, antikvariáty.
 4. trhoviská a tržnice Nákup z dvora, biofarmy a trhoviská – klasické trhy so zeleninou, ovocím, medom a pod., kde môžeme nakúpiť hlavne čerstvé, lokálne produkty.
  – miesta, kde si môžeme priamo od pestovateľa či chovateľa kúpiť jeho produkty (ovocie, zeleninu, mlieko, vajíčka, med, mäso...). Nemusia tu byť len biofarmy (ekologické poľnohospodárstvo), ale aj menší farmári a záhradkári , ktorí nepoužívajú chémiu vo veľkom.
 5. opravy obuvi, odevov Opravy odevov, obuvi – veci, ktoré sa nám pokazia, skúsime ešte opraviť, nevyhadzujeme ich hneď. Poznáte dobrého krajčíra, ktorý opraví odevy, obuvníka, ktorý zašije topánky, hodinára, ktorý opraví hodiny? Niekoho, kto opraví dáždnik alebo aj spotrebič? Sem s kontaktom na neho.
 6. cyklopredajne, servisy Cyklopredajne, servisy – miesta, kde nájdeme všetko potrebné pre najekologickejší spôsob dopravy (okrem chôdze:)) – cyklistiku.

Odpady

 1. zberné dvory odpadu Zberné dvory odpadu – zberné miesta, ktoré prevádzujú obce či mestské časti a v ktorých môžu občania bezplatne odovzdať mnoho druhov odpadu. Tu môžu byť aj zberné miesta, berné suroviny, kovošroty, firmy venujúce sa odpadom a pod.
 2. auto- vrakoviská, zber autobatérií Autovrakoviská, zber autobatérií – ekologická likvidácia starých alebo havarovaných áut, zber autobatérií – nebezpečného odpadu. Patria sem aj čerpacie stanice, na ktorých možno odovzdať autobatérie či oleje.
 3. zberné miesta žiaroviek a žiariviek Zberné miesta žiariviek – miesta, kde možno odovzdať už nefunkčné žiarivky. Viac na ekolamp.sk. Bežné žiarovky možno vyhodiť do komunálneho odpadu, nepatria medzi nebezpečné odpady.
 4. zber obnoseného šatstva Zber obnoseného šatstva – tu uvádzame organizácie, ktoré uvítajú, ak im venujete použiteľné oblečenie (väčšinou len určité typy oblečenia, nie všetko) alebo zberné kontajnery na textil a obuv (z týchto sa textil ďalej predáva v second handoch, použije sa v priemysle alebo časť ide na charitu v rozvojových krajinách).
 5. ČOV Čistiarne odpadových vôd – čistenie odpadovej vody z domácností a priemyslu tak, aby mohla byť vypustená do riečnej siete.
 6. Kompostárnekompostárne - spracovanie biologického odpadu.

Stavby

 1. vodné zdroje Vodné zdroje – podzemné alebo povrchové zdroje pitnej vody.
 2. ÚPV Úpravne pitnej vody – miesta, v ktorých sa upravuje voda zo zdrojov na zdravotne nezávadnú.
 3. eko-domy Prírodné, nízkoenergetické a pasívne domy – domy z prírodných stavebných materiálov, ako sú slama, hlina a drevo, s použitím tradičných alebo moderných technológií, s nízkou spotrebou energie vďaka hrubšej tepelnej izolácii bez škár, oknám s trojsklom, využitiu tepla zo slnečného žiarenia, spotrebičov a ľudí a s dômyselným vetracím systémom.
 4. AZE Alternatívne zdroje energie – slnečné, veterné alebo malé vodné elektrárne, bioplynové stanice, využívanie biomasy na vykurovanie a pod.
 5. ekodukty Ekodukty – mosty alebo tunely ponad/popod diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré boli vybudované za účelom migrácie živočíchov.

Permakultúra

 1. SZ Školské záhrady – permakultúrne záhrady v areáloch škôl.
 2. SZP Súkromné záhrady a pozemky – permakultúrne pozemky v súkromnom vlastníctve - farmy, rodinné statky, lesy, pasienky, mestské záhrady. K návšteve je väčšinou potrebná dohoda s majiteľom.
 3. DLR Designéri, lektori a remeselníci – permakultúrni dizajnéri, lektori permakultúrneho dizajnu, organizátori kurzov a workshopov a remeselníci, ktorí premýšľajú permakultúrne.
 4. OEV Organizácie, ekocentrá a verejné priestory – organizácie a ekocentrá venujúce sa permakultúre, verejne dostupné permakultúrne realizácie a komunitné záhrady.

Neviete čo znamená „permakultúra“ ? Kliknite sem: http://www.permakultura.sk

Iné

 1. iné alternatívne školy, detské ihriská, prírodovedné múzeá, cyklokuriéri, ekohotely a všetko ostatné „eko“, čo sa do inej skupiny nehodí, ale má byť na Eko-mape.

Kto a ako ju tvorí

Eko-mapa je jedným z mnohých projektov Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Avšak eko-mapu nevytvárame sami, naším generálnym partnerom je Microsoft a  v každom kraji máme partnerov. V rámci projektu Školy tvoria Eko-mapu do mapovania zapájame aj žiakov a študentov. Ktoré školy, firmy a organizácie s nami v krajoch spolupracujú?

Bratislavský kraj: v Bratislavskom kraji vznikajúcu Eko-mapu podporila Ikea a Bratislavský samosprávny kraj. Body pridávalo 10 škôl z kraja.

Trnavský kraj: od septembra 2011 sme nadviazali spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom, 10 strednými školami z kraja, Záhorským osvetovým strediskom a Piešťanským informačným centrom.

Trenčiansky kraj: v Trenčianskom kraji tvorbu Eko-mapy koordinovalo Centrum environmentálnych aktivít a mapovania sa zúčastnilo 10 škôl počas školského roka 2010/2011.

Banskobystrický kraj: Tvorbu Eko-mapy Banskobystrického kraja sme spustili začiatkom roka 2012 v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Veolia. Do mapovania je od marca 2012 zapojených 22 základných a stredných škôl z kraja.

Prešovský kraj: Eko-mapu Prešovského kraja taktiež podporila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia a od marca 2012 tu mapuje 18 základných a stredných škôl.

Košický kraj: v Košickom kraji sa mapuje od septembra 2011 za pomoci OZ Sosna, 10 zapojených škôl a s podporou Východoslovenskej energetiky.

Eko-mapy Nitrianskeho a Žilinského kraja sa začali vytvárať od septembra 2012.

Obrázky, ktoré sú uverejnené na Eko-mape, odfotografovali ľudia, ktorí daný bod zmapovali, prípadne sú obrázky použité so súhlasom majiteľa. Obrázky na úvodnej stránke nám poskytli samosprávy krajov (Trnavský, Košický, Prešovský a Trenčiansky kraj). Fotografie Bratislavského a Banskobystrického kraja nám poskytol Manik.

Súradnice bodov sú merané v teréne pomocou GPS, no ešte si ich potom uverujeme na internetových mapách mapa.zoznam.sk a turistickamapa.sk.

Ako môžem pomôcť?

Veľmi vítaná je pri tvorbe eko-mapy aj pomoc verejnosti, preto sme radi akýmkoľvek tipom na zelené body, ktoré nám posielate na eko-mapa@zivica.sk. Ak poznáte eko-miesto, ktoré ešte na Eko-mape nie je, napíšte nám o ňom pár viet, pripojte fotografiu, link na webovú stránku a ideálne súradnice.

Ak k niektorému bodu chýba fotografia a Vy ju máte, radi ju pripojíme k bodu, ak nám ju pošlete.

Takisto aj keď si všimnete, že niektorý bod už nie je aktuálny (napr. obchod zatvorili, oprava odevov sa presťahovala, náučný chodník má už zdevastované tabule...), dajte nám o tom vedieť!