Pomocník - "práca s mapou"

Ovládanie mapy - záložka "Kategórie"

Eko-body sú "stromovo" kategorizované podľa Krajov, a šiestich základých skupín. Každá kategória obsahuje rôzny počet podkategórií, s rôznym počtom eko-bodov v podkategórii.

 1. Zobraziť/skryť podkategórie - kliknutím myši na názov kategórie sa zobrazí zoznam podkategórií.
 2. Zobrazenie eko-bodov podkategórie - kliknutím myši na názov podkategórie sa v rámiku zobrazí zoznam bodov. Zároveň sa zobrazí i množina ikoniek na mape, ktorá zodpovedá jednotlivým bodom. Mapa sa vycentruje tak, aby boli všetky zobrazené body viditeľné.
 3. Zobrazenie informácie o eko-bode - posunutím myši nad zvolený bod, alebo názov bodu v zozname vľavo od mapy sa zobrazí "bublina" nad bodom v mape, so základnými informáciami o eko-bode. Kliknutím na názov bodu v zozname vľavo sa bod na mape vycentruje a priblíži.
 4. Vyčistenie mapy - kliknutím na text "Čistiť všetko" sa premažú všetky vyhľadané body, skryjú sa všetky podkategórie - prepnú sa do základného stavu.
 5. Ikonky pod mapou - množinu odpovedajúcich bodov na mape možno zobraziť i kliknutím na jednu z ikoniek zobrazených pod mapou. Ikonky (piktogramy - odlíšené farebne) reprezentujú príslušnú podkategóriu.

Ovládanie mapy - záložka "Hľadať"

Ak potrebujete vyhľadať špecifický objekt(-ty), môžete si zostaviť množinu vlastných požiadaviek - podmienok, podľa ktorých je prehľadaná databáza eko-bodov .

 1. Zadanie podmienky - výberom z rozbaľovacích zonamov upresníte kategóriu alebo región hľadaného bodu, prípadne zadajte ľubovoľný hľadaný text (prehľadaný je nadpis a text "bubliny").
 2. Spustenie hľadania - hľadanie na základe zadaných podmienok sa aktivuje stlačením tlačidla Nájsť na mape. Prehľadá sa databáza bodov, vyhľadané objekty sú zobrazené na mape ako množina ikoniek, v ľavej časti sa zobrazí zoznam nájdených objektov, pod zoznamom počet nájdených.
 3. Prepínanie: filter / vyhľadané - kliknutím na text "Zobraziť/skryť filter" nad filtrom sa zobrazia/skryjú výberové kritéria zvoleného filtra. Podmienky možno ľubovoľne upraviť a spustiť nové hľadanie
 4. Vyčistenie mapy - kliknutím na text "Čistiť všetko" pri zobrazení výsledkov, alebo stlačením tlačidla Reset pri zadávaní podmienok, sa premažú všetky vyhľadané body, výberové polia filtra sa premažú - prepnú do základného stavu.

Ovládanie mapy - všeobecne

 1. Posúvanie mapy - kliknutím a podržaním ľavého tl. myši možno celú mapu posúvať ľubovoľným smerom.
 2. "Zoomovanie" mapy - potočením stredného kolieska myši sa mapa približuje alebo odďaľuje. Priblížiť a oddialiť mapu možno aj kliknutím na ikonku +, - (plus, mínus) v ľavom hornom rohu mapu, alebo dvojklikom myši.